Sarıyer Belediyesi Ulusal Fotoğraf Yarışması

İstanbul Sarıyer Belediyesi Ulusal Fotoğraf Yarışması Düzenliyor. Yarışma Konusu Objektifimden Sarıyer.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 7.500 Türk Lirası
İkincilik Ödülü 5 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 3 Bin Türk Lirası
Sarıyer Belediyesi Özel Ödülü 2 Bin Türk Lirası
3 Adet Mansiyon Ödülü Bin Türk Lirası
En Fazla 50 Adet Sergilenme / Satın Alma Ödülü 250 Türk Lirası

Yarışmanın Adı
“Sarıyer Belediyesi 6.Ulusal Fotoğraf Yarışması”.

Konu: “Objektifimden Sarıyer”.

Amaç
İstanbul’un eşsiz doğası, tarihi ve renkli yaşam özellikleri ile birbirinden değerli güzelliklerine ev sahipliği yapan güzide ilçesi Sarıyer’in bu değerlerinin fotoğraf ile belgelenmesi, ülkemiz fotoğraf sanatına katkı sağlanması ve fotoğraf sanatçılarının çalışmalarının geniş kitlelere ulaştırabilmelerine olanak sağlanması. Sarıyer’de fotoğraf sanatının yaygınlık kazanması ve genç fotoğraf sanatçılarının yetişmesine katkı

Yarışma Bölümleri
Yarışma tek kategorilidir: Sayısal (Dijital). Renkli veya Siyah-Beyaz Fotoğraf dalındadır.

Katılım Koşulları

a. Yarışma; Seçici Kurul Üyeleri, TFSF (Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu) temsilcisi, yarışma koordinatörlüğünde görev alanlar ile birinci derece yakınları dışında 18 yaşını doldurmuş tüm profesyonel ve amatör fotoğrafçılara açıktır.
b. Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
c. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
d. Her yarışmacı, en fazla 5 (beş) adet Renkli veya Siyah-Beyaz eserleriyle yarışmaya katılabilir.
e. Fotoğrafların Sarıyer’de çekilmiş olması gerekir. Aksine davranış kural ihlali sayılır. (http://kentrehberi.sariyer.bel.tr/)
f. Daha önce ya da bu yarışma ile eşzamanlı yapılan TFSF onaylı herhangi bir yarışmada ödül (derece, mansiyon, özel ödül) almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların deklanşör/kadraj farklılığı içeren ve/veya bir kısmının kırpılmasıyla oluşturulan fotoğraflar ile renk değiştirme uygulanmış görüntüleri yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Fotoğrafın yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması katılım açısından engel değildir. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
g. Gönderilen fotoğrafların daha önce bir sosyal medya ortamında yarışma organizasyonu dışında veya fotoğraf topluluğu/kulübü/derneği etkinliklerinde eğitim amaçlı paylaşılmış ve yayınlanmış olması katılıma engel değildir.

h. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotografik müdahalelere müsaade edilir. İstenen ölçülere uymak şartı ile yeni kadrajlama yapılabilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
i. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir. En boy oranı en fazla 4’e 1 olacak şekilde ayarlanmalıdır.
j. Başkasına ait görüntüleri olduğu gibi veya kısmen kullanan; yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
k. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasında fotoğrafçının izin aldığı kabul edilir.
l. Yarışmacılar, kişisel verilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmesine ve aktarılmasına yönelik her türlü idari ve teknik tedbiri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda gerçek kişiye ait fotoğrafların işlenmesi durumunda kişilerin Kanun kapsamında bilgilendirilmesi ve açık rızasının alınması gereken durumlarda açık rızalarının alınması gerekmektedir. Kanun’a uygun şekilde aktarılmayan fotoğraflar hakkında sorumluluk yarışmacıya aittir.
m. Kural ihlallerinde, “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal/Uluslararası Yarışma Düzenleme Yönergesi” madde 13’deki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali nedeniyle iptal edilen ödül ve/veya sergilemenin yeri boş bırakılır. Katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü geri vermesi gerekir. Bu durum, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
n. Yarışmaya fotoğraf göndererek katılan tüm yarışmacılar, şartnamede belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır. Bu koşullara uymayan katılımcılar yarışma dışı bırakılır.
o. TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
p. Yüksek çözünürlükte fotoğraf çekebilen cep telefonu ile çekilen fotoğraflar; HDR (High Dynamic Range) ve insanlı veya drone vb. insansız hava araçlarıyla çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir.
q. Fotoğraf çekimi için insanlı veya drone vb. insansız hava araçlarının kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.

Fotoğrafların İşaretlenmesi ve Gönderilmesi

a. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
b. Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.

c. İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.
ç. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır

d. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
e. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.
f. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 72-300 DPI çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb’den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
g. Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi (_) kullanılabilir.
ğ. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/iletisim adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. Yarışma ile ilgili sorular için yarışma sekretaryasının begum.bay@sariyer.bel.tr eposta adresinden iletişime geçilebilir. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katıldığı anlamına gelmez.
h. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için düzenleyici kurum sorumlu olmayacaktır.

İsimlendirme

a. Sadece Fotoğrafınıza isim vereceksiniz. Fotoğrafa ilk kez isim veriyorsanız FIAP kuralları gereği bu fotoğrafı artık başka bir isimle kullanmamanız gerekmektedir. Eğer fotoğrafınıza başka bir yarışmada isim vermiş iseniz aynı isimi kullanınız.

b. Fotoğrafın isimlendirmesinde ç, ı, ğ, ö, ş, ü harfleri ve noktalama işaretleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi (_) kullanılabilir.

c. TFSF sistemine yüklenen fotoğrafların exif bilgileri bozulmamış olmalıdır. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden TFSF, Sarıyer Belediyesi sorumlu değildir.

d. Ödül alan ve sergilemeye değer bulunan fotoğraflar yarışma sonrası eser sahiplerinden yüksek çözünürlüklü haliyle istenecektir.

e. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için TFSF, Sarıyer Belediyesi sorumlu olmayacaktır.

Diğer Hususlar
a. Katılımcılar; http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışmaya fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.
b. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal/Uluslararası Yarışma Düzenleme Yönergesi” ile TFSF Yönetim Kurulunun kararları geçerlidir.
c. Bürokratik ve ödeme evrakları elden, posta (PTT) veya kargoyla teslim edilebilir. Kargo ücreti katılımcıya aittir.
d. Pandemi ve öngörülemeyen sorunlar dâhilinde plaket töreni yapılamayabilir, bu o tarihte ilan edilir.
e. Bu yarışmada bir kategoride aynı katılımcı en fazla bir ödül kazanabilir. Katılımcının birden fazla ödül kazandığı tespit edilirse, en yüksek ödül alan fotoğraf ödül grubunda kalır, diğerleri sergileme bölümüne alınır.
f. Sadece 1.-.2.-3., Mansiyon ve Özel Ödül, ödül kategorisinde değerlendirilir. Yarışmacının 4 fotoğrafı da sadece sergileme almışsa tüm fotoğrafları sergilemede kalır.

Yarışma Takvimi
Son Başvuru Tarihi: 02 Aralık 2022 Saat: 23.00 (TSİ)
Seçici Kurul Değerlendirmesi: 09 Aralık 2022
Sonuçların Açıklanması: 16 Aralık 2022
Plaket Töreni, Sergi ve Kokteyl: Kesin sonuçlar belirlendiğinde tarih için gerekli
duyuru yapılacaktır.

Yarışma Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Duyurusu:
Yarışma sonuçları basın yoluyla ve www.sariyer.bel.tr ve http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adreslerinden duyurulacaktır. Dereceye giren ve mansiyon alan katılımcılara ödülleri düzenlenecek tören ve sergide takdim edilecektir.

İletişim:
Sarıyer Belediyesi: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yarışma Sekreteri: Begüm BAY
Adres: Pınar Mahallesi Günyüzü Sk. No:2, 34460 Sarıyer- İstanbul Tel: 444 1 722 (Dahili 3325)
E-posta: begum.bay@sariyer.bel.tr

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Başvuru İçin Tıklayın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Next Post

Sağlık Sen Anı Fotoğraf Ve Kısa Film Yarışması

Paz Nis 3 , 2022
11. Sağlık Sen Anı Fotoğraf Ve Kısa Film Yarışması Başvuruları Başladı. “Görünmez Düşman” COVID-19 İle Savaşan Sağlık Ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Destansı Mücadelesine Dikkat Çekmek Ve Gelecek Nesillere Aktarabilmek İçin; Anı, Fotoğraf Ve Kısa Film Senaryo Yarışması’na Sen de Katıl. Yarışmaya Kamu Ve Özel Sektör Tüm Sağlık Ve Sosyal Hizmet […]

You May Like

Etiketler